Thủ tục thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai (Chi tiết 2023)

Thủ tục thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai là một quy trình quan trọng đối với các doanh nhân và nhà đầu tư có ý định kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai, một trong những điểm nóng của hoạt động kinh doanh tại miền Nam Việt Nam. Việc thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai đòi hỏi tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý cụ thể, cùng với sự tư vấn và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thủ tục cần thiết để thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai và tại kết luận, sẽ đánh giá tầm quan trọng của việc nắm vững quy trình này.

Thủ tục thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai

1. Công ty liên doanh là gì ?

Công ty liên doanh là một dạng hình thành lập doanh nghiệp mà hai hoặc nhiều công ty khác nhau hợp tác cùng nhau để thực hiện một dự án, sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cụ thể. Trong mô hình này, các công ty tham gia sẽ có một số lượng cổ phần hoặc vốn góp tương ứng và chia sẻ rủi ro cũng như lợi ích từ hoạt động kinh doanh chung. Công ty liên doanh thường được thành lập dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên để hợp tác và chia sẻ nguồn lực, kỹ năng và kiến thức nhằm mục tiêu cụ thể của dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

2. Thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Đồng Nai

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty liên doanh.

Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký đầu tư theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản thoả thuận giữa các nhà đầu tư về thành lập công ty liên doanh.
 • Điều lệ công ty liên doanh.
 • Dự án đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Điều lệ công ty đã được sửa đổi bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty liên doanh đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Cấp giấy phép kinh doanh đối với một số ngành nghề có điều kiện

Nếu công ty liên doanh kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Các ngành nghề có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành nghề kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Thành phần hồ sơ thành lập công ty liên doanh tại Đồng Nai

Công ty liên doanh là một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi hai hoặc nhiều nhà đầu tư, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hồ sơ thành lập công ty liên doanh bao gồm hai phần: Hồ sơ bên nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ bên nhà đầu tư Việt Nam.

Hồ sơ bên nhà đầu tư nước ngoài

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 • Điều lệ công ty nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm gần đây nhất.
 • Giấy xác nhận số dư tài khoản tương đương với số vốn sẽ góp cho Công ty liên doanh thành lập tại Việt Nam của ngân hàng.

Hồ sơ bên nhà đầu tư Việt Nam

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Điều lệ công ty Việt Nam.
 • Giấy xác nhận số dư tài khoản tương đương với số vốn góp cho Công ty liên doanh của ngân hàng.
 • Biên bản họp và Quyết định của Công ty về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

Ngoài ra, hồ sơ thành lập công ty liên doanh còn cần có các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà/văn phòng để làm trụ sở công ty.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

4. Quy định về điều kiện thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Điều kiện của chủ thể đầu tư

Để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, các chủ thể đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tư cách pháp nhân: Đối với nhà đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp và đang hoạt động. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện về tài chính

 • Vốn pháp định: Vốn pháp định của công ty liên doanh phải ít nhất bằng 30% vốn đầu tư.
 • Vốn góp: Mỗi bên góp vốn phải đảm bảo đủ số vốn cam kết góp vào vốn pháp định của công ty.

Ngoài các điều kiện trên, công ty liên doanh còn phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Pháp luật đầu tư có quy định về tỷ lệ góp vốn liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư Việt Nam không?

Pháp luật đầu tư có quy định về tỷ lệ góp vốn liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư Việt Nam. Cụ thể, tại Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định:

“Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 51% đối với các ngành, nghề quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Luật này và không được vượt quá 49% đối với các ngành, nghề quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Luật này.”

5.2. Nhà đầu tư Việt Nam trong công ty liên doanh có phải chứng minh năng lực tài chính khi góp vốn liên doanh?

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư Việt Nam trong công ty liên doanh không bắt buộc phải chứng minh năng lực tài chính khi góp vốn liên doanh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ quan đăng ký đầu tư có thể yêu cầu nhà đầu tư Việt Nam chứng minh năng lực tài chính khi góp vốn liên doanh.

5.3. Nhà đầu tư nước ngoài cần điều kiện gì để thành lập công ty liên doanh?

Để thành lập công ty liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện đầu tư theo Cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định quốc tế về đầu tư mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, cũng như tuân thủ quy định của pháp luật nội địa.

Thủ tục thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai là một bước quan trọng trong hành trình kinh doanh và đầu tư tại khu vực này. Quy trình này đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn, và sự tư vấn từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi hoàn thành đúng các thủ tục và tuân theo quy định pháp luật, công ty Liên doanh có tiềm năng để phát triển và đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Đồng Nai. Thành lập công ty Liên doanh tại Đồng Nai có thể đánh dấu một bước quan trọng trên con đường thành công của bạn trong việc kinh doanh tại khu vực này. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790