Úc có chấp nhận 2 quốc tịch?

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, việc sở hữu hai quốc tịch trở nên ngày càng phổ biến, và nhiều quốc gia trên thế giới đang điều chỉnh chính sách của mình để thích ứng với xu hướng này. Úc, với cộng đồng đa dạng và phong cách sống đa văn hóa, liệu có chấp nhận việc công dân có thể nắm giữ đồng thời hai quốc tịch? Bài viết này sẽ khám phá vấn đề “Úc có chấp nhận 2 quốc tịch?“.

Úc có chấp nhận 2 quốc tịch?

1. 2 quốc tịch là gì?

Hai quốc tịch là tình trạng pháp lý của một người đồng thời mang quốc tịch của hai nước khác nhau. Điều này có nghĩa là người đó có quyền và nghĩa vụ đối với cả hai quốc gia.

Có hai cách để một người có hai quốc tịch:

 • Sinh ra với hai quốc tịch: Đây là trường hợp người đó sinh ra trong một gia đình có cha mẹ mang quốc tịch khác nhau. Ví dụ, một người có cha là người Việt Nam và mẹ là người Mỹ sẽ được sinh ra với cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ.
 • Tìm kiếm quốc tịch thứ hai sau khi trưởng thành: Đây là trường hợp người đó được nhập quốc tịch của một quốc gia khác, mà không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện có. Ví dụ, một người Việt Nam có thể nhập quốc tịch Mỹ mà không cần phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam.

Không phải tất cả các quốc gia đều cho phép hai quốc tịch. Một số quốc gia chỉ cho phép công dân của họ mang một quốc tịch duy nhất. Các quốc gia khác cho phép hai quốc tịch trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như trong trường hợp của người sinh ra với hai quốc tịch hoặc trong trường hợp của người nhập quốc tịch của một quốc gia khác mà không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện có.

2. Úc có chấp nhận 2 quốc tịch?

Có, Úc chấp nhận hai quốc tịch. Kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2002, Luật Quốc tịch Úc đã công nhận tình trạng song tịch hoặc đa tịch. Điều này có nghĩa là một người có thể có quốc tịch Úc và quốc tịch của một quốc gia khác mà không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện có.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này. Ví dụ, một người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt, chẳng hạn như chương trình bảo lãnh nhân đạo hoặc chương trình định cư kinh doanh, có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ.

Người có hai quốc tịch Úc có thể hưởng các quyền và lợi ích tương tự như người có quốc tịch Úc duy nhất. Ví dụ, họ có thể tự do di chuyển và cư trú ở Úc, họ có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Úc và họ có thể hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi xã hội của Úc.

3. Các quy định về song tịch ở Úc

Các quy định chung về song tịch ở Úc

Kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2002, Luật Quốc tịch Úc đã công nhận tình trạng song tịch hoặc đa tịch. Điều này có nghĩa là một người có thể có quốc tịch Úc và quốc tịch của một quốc gia khác mà không cần phải từ bỏ quốc tịch hiện có.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này. Ví dụ, một người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt, chẳng hạn như chương trình bảo lãnh nhân đạo hoặc chương trình định cư kinh doanh, có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ.

Các trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc song tịch

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc song tịch ở Úc. Các trường hợp ngoại lệ này bao gồm:

 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình bảo lãnh nhân đạo: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình bảo lãnh nhân đạo có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình bảo lãnh nhân đạo thường được thiết kế để giúp đỡ những người bị đàn áp hoặc ngược đãi ở quốc gia của họ.
 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình định cư kinh doanh: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình định cư kinh doanh có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình định cư kinh doanh thường được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân có năng lực vào Úc.
 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt khác: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt khác, chẳng hạn như chương trình nhập cư theo diện vợ/chồng, có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình nhập cư đặc biệt thường có các yêu cầu cụ thể khác ngoài các yêu cầu chung đối với nhập quốc tịch Úc.

4. Lợi ích và hạn chế của việc mang song tịch ở Úc

Lợi ích của việc mang song tịch ở Úc

 • Quyền tự do di chuyển và cư trú: Người có hai quốc tịch Úc có thể tự do di chuyển và cư trú ở cả Úc và quốc gia khác mà họ có quốc tịch. Điều này có thể giúp họ tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc và sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới.
 • Quyền tiếp cận các dịch vụ và lợi ích của cả hai quốc gia: Người có hai quốc tịch Úc có thể được hưởng các dịch vụ và lợi ích của cả Úc và quốc gia khác mà họ có quốc tịch. Ví dụ, họ có thể được hưởng quyền giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội của cả hai quốc gia.
 • Quyền bảo vệ của cả hai quốc gia: Người có hai quốc tịch Úc có thể được bảo vệ bởi cả Úc và quốc gia khác mà họ có quốc tịch. Điều này có thể giúp họ được bảo vệ khỏi các hành vi vi phạm nhân quyền hoặc các thảm họa nhân đạo.

Hạn chế của việc mang song tịch ở Úc

 • Trách nhiệm thuế: Người có hai quốc tịch có thể phải chịu trách nhiệm thuế đối với cả hai quốc gia mà họ có quốc tịch. Điều này có thể khiến họ phải nộp thuế nhiều hơn so với những người chỉ có một quốc tịch.
 • Nghịch lý quốc tịch: Trong một số trường hợp, người có hai quốc tịch có thể bị buộc phải lựa chọn quốc tịch của mình. Ví dụ, một người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Úc có thể bị buộc phải lựa chọn quốc tịch của mình khi tham gia quân đội hoặc khi ứng tuyển vào một vị trí công việc nhất định.
 • Thủ tục hành chính phức tạp: Việc quản lý hai quốc tịch có thể phức tạp. Người có hai quốc tịch cần phải cập nhật thông tin về quốc tịch của họ với các cơ quan chức năng của cả hai quốc gia.

5. Một số lưu ý cho người muốn mang song tịch ở Úc

Dưới đây là một số lưu ý cho người muốn mang song tịch ở Úc:

Tìm hiểu kỹ các quy định về song tịch của Úc.

Bạn cần tìm hiểu kỹ các quy định về song tịch của Úc, bao gồm các điều kiện để được nhập quốc tịch Úc, các trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc song tịch và các quyền và nghĩa vụ của người có hai quốc tịch Úc. Bạn có thể tìm hiểu các quy định này trên trang web của Bộ Nội vụ Úc.

Cập nhật thông tin về quốc tịch của bạn với các cơ quan chức năng của Úc.

Khi bạn có hai quốc tịch, bạn cần cập nhật thông tin về quốc tịch của bạn với các cơ quan chức năng của Úc. Bạn có thể làm điều này bằng cách nộp đơn xin cấp thẻ công dân Úc.

Liên hệ với cơ quan chức năng của Úc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách là người có hai quốc tịch Úc, bạn có thể liên hệ với cơ quan chức năng của Úc. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của các cơ quan chức năng của Úc trên trang web của Bộ Nội vụ Úc.

6. Trường hợp bị mất quốc tịch Úc khi nhập quốc tịch của một quốc gia khác

Theo quy định của Luật Quốc tịch Úc, một công dân Úc sẽ bị mất quốc tịch Úc nếu họ nhập quốc tịch của một quốc gia khác trong các trường hợp sau:

 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình bảo lãnh nhân đạo: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình bảo lãnh nhân đạo có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình bảo lãnh nhân đạo thường được thiết kế để giúp đỡ những người bị đàn áp hoặc ngược đãi ở quốc gia của họ.
 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình định cư kinh doanh: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình định cư kinh doanh có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình định cư kinh doanh thường được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân có năng lực vào Úc.
 • Người nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt khác: Người được nhập quốc tịch Úc theo chương trình nhập cư đặc biệt khác, chẳng hạn như chương trình nhập cư theo diện vợ/chồng, có thể bị yêu cầu từ bỏ quốc tịch hiện có của họ. Điều này là do các chương trình nhập cư đặc biệt thường có các yêu cầu cụ thể khác ngoài các yêu cầu chung đối với nhập quốc tịch Úc.

Ngoài ra, một công dân Úc cũng có thể bị mất quốc tịch Úc nếu họ tuyên thệ nhập tịch với một quốc gia khác trước ngày 4 tháng 4 năm 2002. Tuy nhiên, kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2002, Úc đã công nhận tình trạng song tịch, vì vậy công dân Úc có thể nhập quốc tịch của một quốc gia khác mà không cần phải từ bỏ quốc tịch Úc.

7. Thủ tục đăng ký 2 quốc tịch ở Úc

Thủ tục đăng ký 2 quốc tịch ở Úc

Điều kiện đăng ký 2 quốc tịch ở Úc

 • Thường trú nhân Úc: Người có thẻ thường trú nhân Úc và đã sống tại Úc ít nhất 1 năm, không rời khỏi Úc quá 12 tháng trong vòng 4 năm.
 • Có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam: Các giấy tờ chứng minh bao gồm: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy tờ đăng ký cư trú trước khi đi nước ngoài,…

Hồ sơ đăng ký 2 quốc tịch ở Úc

 • Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
 • Giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam

Các bước đăng ký 2 quốc tịch ở Úc

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người đăng ký cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 2. Nộp hồ sơ: Người đăng ký nộp hồ sơ tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Úc.
 3. Nhận kết quả: Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Úc sẽ trả kết quả trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

8. Câu hỏi thường gặp

Úc có chấp nhận 2 quốc tịch không?

Có, Úc chấp nhận 2 quốc tịch. Kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2002, Luật Quốc tịch Úc đã được sửa đổi để cho phép công dân Úc sở hữu 2 quốc tịch hoặc nhiều quốc tịch hơn.

Người nước ngoài có thể nhập tịch Úc và giữ quốc tịch nước ngoài của mình không?

Có, người nước ngoài có thể nhập tịch Úc và giữ quốc tịch nước ngoài của mình. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng các điều kiện nhập tịch Úc, bao gồm:

 • Có đủ điều kiện về tuổi tác
 • Có đủ thời gian cư trú hợp pháp tại Úc
 • Có thể sử dụng tiếng Anh
 • Có phẩm chất tốt

Người Việt Nam có thể đăng ký 2 quốc tịch Úc – Việt Nam không?

Có, người Việt Nam có thể đăng ký 2 quốc tịch Úc – Việt Nam. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng các điều kiện đăng ký 2 quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

 • Có thẻ thường trú nhân Úc
 • Có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Úc có chấp nhận 2 quốc tịch?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790