Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]

Chào mừng bạn đến với chủ đề “Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm”. Trong năm 2024, việc hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm đang trở thành một phần không thể thiếu trong quản lý tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Hãy cùng khám phá chi tiết về quá trình này và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn sản phẩm. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu qua bài viết sau:

Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]
Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]

1. Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm là gì?

Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm là quá trình ghi nhận và xác định các khoản chi phí liên quan đến việc kiểm nghiệm sản phẩm trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Quá trình này bao gồm việc phân bổ các chi phí này vào các khoản chi phí cụ thể, như chi phí vật liệu, lao động, thiết bị và dịch vụ khác nhau được sử dụng để thực hiện quá trình kiểm nghiệm. Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm giúp doanh nghiệp hiểu rõ và quản lý các chi phí liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm một cách hiệu quả và minh bạch.

2. Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]

A. Trường hợp lấy mẫu, phân tích thực phẩm

Theo quy định của luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định:

“Phân tích thực phẩm là việc thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm, bao bì, dụng cụ, dụng cụ chứa đựng thực phẩm.”

Theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, có 03 trường hợp phải kiểm nghiệm thực phẩm bao gồm:

 • Thứ nhất, theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, tiếp thị thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
 • Thứ hai, để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu kiểm nghiệm xem thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm hay không.
 • Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp chỉ định cơ sở kiểm nghiệm xác minh thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm theo nội dung tranh chấp. Kết quả kiểm nghiệm của cơ sở kiểm nghiệm, xác nhận được dùng làm căn cứ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm.

B. Phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm

Điều 48 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định về chi phí lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm. Như sau:

 • Trường hợp xét nghiệm theo yêu cầu của cá nhân thì tổ chức, tổ chức, cá nhân yêu cầu lấy mẫu, xét nghiệm thực phẩm phải tự chi trả chi phí lấy mẫu, xét nghiệm.
 • Trường hợp kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thì chi phí lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm do cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra chi trả.
 • Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm kết luận tổ chức, cá nhân sản xuất, tiếp thị thực phẩm vi phạm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm, cá nhân đó có trách nhiệm hoàn trả chi phí lấy mẫu, thử nghiệm cho cơ quan kiểm tra, thử nghiệm.
 • Trong trường hợp cần phải xét nghiệm để giải quyết tranh chấp, chi phí lấy mẫu và xét nghiệm liên quan đến tranh chấp hoặc khiếu nại về an toàn thực phẩm sẽ do nguyên đơn hoặc nguyên đơn chịu. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về ATTP thì tổ chức, cá nhân đó phải bồi hoàn chi phí lấy mẫu, kiểm nghiệm ATTP.

3. Câu hỏi thường gặp

Liệu chi phí kiểm nghiệm sản phẩm có thể được giảm thiểu không?

Có, các tổ chức có thể giảm thiểu chi phí kiểm nghiệm sản phẩm bằng cách tối ưu hóa quy trình kiểm tra, chọn lựa các đối tác kiểm nghiệm có chi phí hợp lý, và cải thiện quản lý tài chính chung.

Những lợi ích của việc hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm là gì?

Việc hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm giúp cải thiện quản lý tài chính, đánh giá chất lượng sản phẩm, nắm bắt được chi phí sản xuất, và tăng cường tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng sản phẩm.

Mối quan hệ giữa hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm và hiệu quả sản xuất là gì?

Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm, từ đó có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng có thêm thông tin về Hạch toán chi phí kiểm nghiệm sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc, hãy liên hệ với ACC Đồng Nai khi có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345