Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, việc đăng ký mã số thuế là một trong những bước quan trọng đầu tiên mà các hộ kinh doanh cần thực hiện. Điều này không chỉ giúp họ tuân thủ các quy định pháp luật về thuế mà còn tạo điều kiện cho việc quản lý tài chính và thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh
Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

1. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là gì?

Tờ khai đăng ký thuế dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là một mẫu được sử dụng để đăng ký thuế với cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây là văn bản cơ bản để cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh đã hoàn tất quá trình đăng ký thuế.

2. Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh
Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

3. Cách ghi mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

 • Tên người nộp thuế phải được ghi rõ ràng và đầy đủ bằng chữ in hoa, tuân thủ đúng tên hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh như được quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Mã số thuế 10 của người đại diện hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh được ghi vào tờ khai đăng ký thuế khi đăng ký thuế cho địa điểm kinh doanh mới hoặc khi tái hoạt động địa điểm kinh doanh đã chấm dứt hoạt động.
 • Thông tin về đại lý thuế được ghi đầy đủ khi Đại lý thuế thực hiện ký hợp đồng để đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thuế cho người nộp thuế.
 • Địa chỉ kinh doanh được ghi cụ thể tuỳ theo trường hợp:
  • Nếu có địa điểm kinh doanh cố định, ghi địa chỉ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Nếu không có địa điểm kinh doanh cố định, ghi địa chỉ thường trú của người đại diện hộ kinh doanh hoặc địa chỉ hiện tại nếu khác địa chỉ thường trú.
 • Địa chỉ nhận thông báo thuế được ghi rõ nếu khác với địa chỉ trụ sở chính để cơ quan thuế liên hệ.
 • Thông tin về đại diện hộ kinh doanh bao gồm họ và tên, địa chỉ thường trú và địa chỉ hiện tại (nếu khác), có thể đi kèm số điện thoại và số Fax.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi rõ thông tin số, ngày cấp và cơ quan cấp.
 • Thông tin về giấy tờ của người đại diện hộ kinh doanh cần ghi rõ số, ngày cấp và tỉnh/thành phố cấp của các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Vốn kinh doanh được ghi theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo vốn thực tế đang kinh doanh.
 • Ngành nghề kinh doanh chính được ghi dựa trên thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi rõ.
 • Tình trạng đăng ký thuế được đánh dấu dựa trên việc có đăng ký mới hoặc tái hoạt động sau khi chấm dứt hoạt động.
 • Thông tin về các đơn vị có liên quan được ghi rõ nếu có.
 • Phần người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ký và ghi rõ họ tên vào phần này.
 • Thông tin về nhân viên đại lý thuế được ghi vào thông tin tờ khai.

4. Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh
Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh

Bước 1: Gửi hồ sơ

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh gửi hồ sơ tại Chi cục Thuế, hoặc Chi cục Thuế địa phương quản lý khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Đối với hồ sơ trên giấy

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế lập phiếu hẹn ngày trả kết quả đối với hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Nếu hồ sơ không đầy đủ, cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

 • Thời gian giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

5. Mọi người cùng hỏi

Điều kiện nào cần thỏa mãn để ghi rõ địa chỉ kinh doanh?

Để ghi rõ địa chỉ kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh cần có hoạt động kinh doanh thường xuyên và địa điểm kinh doanh cố định.

Tại sao cần ghi thông tin về đại diện hộ kinh doanh?

Việc ghi thông tin về đại diện hộ kinh doanh giúp cơ quan thuế liên hệ và xác nhận thông tin với hộ kinh doanh một cách chính xác.

Trong trường hợp nào cần ghi thông tin về vốn kinh doanh?

Thông tin về vốn kinh doanh cần được ghi dựa trên thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc dựa trên vốn thực tế đang kinh doanh khi không có thông tin từ các giấy tờ kinh doanh.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345